Park dvorca Gornja Bedekovčina

Povijest i kultura - Dvorci i utvrde / arheološka nalazišta

Opis

Dvorac Bedeković-Vranyczany, Gornja Bedekovčina, graditeljsko krajobrazni sklop smješten je na vrhu brežuljka u Bedekovčini, odakle se pruža vidik na dolinu rijeke Krapine i sjeverne obronke Medvednice. Sa svih je strana okružen perivojem, a sjeverno od njega smješteno je gospodarsko dvorište.

Dvorac je izgradio Nikola Bedeković, od 1740-1750. god. (prema natpisu iznad ulaza). Ženidbom je prešao u vlasništvo obitelji Galjuf, od koje ga je 1887. god. kupio barun Viktor Vranyczany. Dvorac je jednokatni, pravokutnog tlocrta, natkriven visokim četverostrešnim krovištem, sa središnjim tornjićem. Središte tlocrtne organizacije čini trokrako stubište s kamenom, perforiranom ogradom. Oko stubišta potkovasto se nižu prostorije, a glavna dvorana, naknadno je pregrađena. Prostorije podruma i prizemlja su svođene bačvastim, a predvorje i kapela, (koja se nalazi na sjeveroistočnom pročelju) češkim svodovima, dok prostorije kata imaju ravne stropove. U predvorju su očuvane štukaturne dekoracije. Sva četiri pročelja oblikovana su identično, prizemlja su dekorirana horizontalnim trakama, a katna zona je podijeljena pilastrima na polja. Duže pročelje ima sedam osi, i centralno smješten ulaz s kamenim portalom izrazite plastičnosti te grbom obitelji Bedeković.

Posjeti Web stranicu